obey-robots.txt
Onderwerp bekijken
 Onderwerp afdrukken
Opstarten lokale glasvezel initiatieven met Glashart
Fiber

Quote

Wie is Glashart?
Glashart is een initiatief van Reggefiber ttH bv. Reggefiber is een Nederlands bedrijf en succesvol in
de aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken naar consumenten. Door onze aanpak van
projecten, waarbij een lokale werkwijze en service centraal staan, zijn goede successen behaald.
Mede daardoor bieden diverse service providers via ons open netwerk hun diensten aan u aan. Zo
bundelen we de krachten van meerdere sterke spelers.

Nieuwe gebieden
Glashart houdt zich intensief bezig met het ontwikkelen van nieuwe gebieden. Na vele projecten leert
de ervaring dat we het meeste kans op succes hebben als Glashart samen met een actieve lokale
initiatiefgroep probeert een minimaal aantal inschrijvingen te behalen. Voorbeelden zijn initiatieven in
Nuenen, Nieuwland (Amersfoort), Hazenkamp (Nijmegen) en recentelijk Zeewolde.

Criteria
Glashart is bereid tot het investeren in glasvezel infrastructuren maar wil daarbij het financiële risico
beheersbaar houden. Dit betekent dat glasvezelnetwerken alleen worden aangelegd als er voldoende
animo bestaat onder de bewoners van een bepaald gebied.
Concreet houdt dit in dat er sprake moet zijn van een bepaald percentage deelname (meestal 40%,
soms 50%) binnen een beoogd glasvezel gebied (minimaal 2.500 woningen). Deelname houdt in dat
er sprake moet zijn van geldige contracten van minimaal 1 jaar op één van de diensten die over het
glasvezelnetwerk worden geleverd door een serviceprovider die op het netwerk actief is..

Samenwerking
Wij willen dus graag verder werken aan de uitrol van glasvezelnetwerken met lokale initiatieven.
Omdat elk project echter - ook van onze kant - veel tijd, inspanning en geld kost starten we niet met
élk goed idee. Er moet sprake zijn van een solide basis in de vorm van een initiatiefgroep die bereid is
tijd en energie te steken in de ontwikkeling van een gebied. Glashart en de initiatiefgroep in
combinatie met een service provider trekken dan gezamenlijk op om een gebied te ontwikkelen en de
bewoners enthousiast te maken voor de uitrol van een glasvezelnetwerk.

Fasering
De vraagbundeling bestaat uit de volgende fases;

Fase 0 Beoordeling gebied initiatiefgroep (Glashart)
Fase 1 Werving stuurgroep (Initiatiefgroep)
Fase 2 Werving straatambassadeurs (Initiatiefgroep)
Fase 3 Opstellen marketingcampagne (Initiatiefgroep, Glashart en provider)
Fase 4 Begin vraagbundelingsperiode (Initiatiefgroep, Glashart en provider)
Fase 5 Go / NoGo (Glashart/provider)

Fase 0 Beoordeling gebied initiatiefgroep
Wanneer u via ikwil@glashart.nl (of een andere ingang) kenbaar heeft gemaakt te willen werken aan
de uitrol van glasvezel in uw gebied (woonplaats), dan zullen wij dit gebied eerst beoordelen.
De kosten van het netwerk hangen af van meerdere factoren, o.a.:
  • Hoe ver ligt het gebied van de centrale landelijke backbone?
  • Hoe ver liggen de aan te sluiten huizen uit elkaar?
  • Wat zijn de demografische factoren van het betreffende gebied?
  • Hoeveel potentiële huishoudens betreft het?

Op basis van onder meer bovenstaande factoren wordt aangegeven of het gebied tegen beheersbare
risico’s aan te leggen zou zijn.

Fase 1 Werving stuurgroep
Na een positieve beoordeling van het gebied, dient er een stuurgroep/initiatiefgroep te worden
opgericht. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de communicatie en aansturing van de
straatambassadeurs (zie fase 2). Deze groep zou uit zo’n 10 leden uit verschillende sociale groepen
uit de wijk moeten bestaan.
Middels deze stuurgroep houden wij contact met wat er in de wijk gebeurt en kunnen we waar
noodzakelijk bijsturen. Voor het werven van een dergelijk groep zal een motivator aanwezig moeten
zijn, zie hiervoor de toelichting in fase 2.

Gedurende fase 2 en 3 zal overleg met de stuurgroep plaatsvinden.

ACTIES
1) Bepalen motivator (individu als groep)
2) Bespreken wijze van betrokkenheid van gemeente
3) In kaart brengen van lokale organisaties en sociale structuren
4) Samenstellen stuurgroep

Het is belangrijk dat de lokale initiatiefnemer(s) deze stuurgroep vormgeven. Zonder een stuurgroep
(= trekkers) zal het project niet van de grond komen.

Fase 2 Werving straatambassadeurs
De straatambassadeurs hebben een zeer belangrijke rol in het wervingsproces. De opzet is dat “de
buurman” aan de deur staat om het abonnement te verkopen. Voor een gebied van zo’n 2.500
woningen is de verwachting dat er zo’n 75 - 100 straatambassadeurs verdeeld over de wijk nodig zijn.

Voor deze fase staat doorgaans een doorlooptijd van 2 maanden, maar dit kan meer zijn. De volgende
fase kan pas starten als er ongeveer 75 - 100 enthousiaste straatambassadeurs zijn geworven. De
verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de lokale initiatiefgroep.

ACTIES
5) Ontwikkelen communicatiemiddelen
6) Bepalen strategie werving straatambassadeurs i.s.m. stuurgroep
7) Start werving straatambassadeurs
8) Houden van informatieavonden om straatambassadeurs te enthousiasmeren

Fase 3 Opstellen marketingcampagne
Als er een grote groep lokale betrokkenen is verzameld kan er gestart worden met de daadwerkelijke
vraagbundeling. Wij hebben (i.s.m. een service provider) hiervoor verschillende marketingcampagnes
en materialen beschikbaar. De mix van in te zetten acties zal gezamenlijk worden bepaald. Omdat de
investeringen op dit moment toe beginnen te nemen zullen we pas starten met fase 3 en fase 4 als we
samen hebben geconcludeerd dat er voldoende fundament is om fase 4 te starten.

Fase 4 Begin vraagbundeling
De straatambassadeurs verspreiden de uitingen en nodigen buurtbewoners uit voor een
informatieavond. Elke ambassadeur krijgt de verantwoording over zo’n 30 adressen, hiermee is het
goed mogelijk om een persoonlijke binding op te bouwen.

De voortgang van de vraagbundeling wordt wekelijks in de stuurgroep besproken (eventueel met
Glashart).

ACTIES
9) Toewijzen adressen aan ambassadeurs
10) Inplannen informatieavonden
11) Uitvoeren marketingplan

Fase 5 Go/Nogo
Bij 40% (benodigde percentage wordt in fase 0 bepaald) wordt het netwerk gebouwd. De uiteindelijke
beslissing ligt bij Glashart.

Tot slot
Ieder project kent haar eigen kenmerken. Bovenstaande is een beproefde manier, maar er zijn meer
wegen die tot succes kunnen leiden. U kent uw gemeenschap het beste en kunt dus ook het beste
bedenken wat daar wel en wat daar niet werkt. Mocht u meer willen weten of zich willen inspannen
voor uw gemeente, dan kunt u dit kenbaar maken via ikwil@glashart.nl

Bron GlasHart.nl

Kent u nog andere aanbieders en hun procedures? Post ze of mail ze me.

Wilt u het initiatief nemen om een aansluiting op glasvezel te krijgen? Dan staat deze website voor u ter beschikking! Start dan een nieuw onderwerp in Wacht niet op glasvezel, maak e.v. gebruik van de enquête optie. Verder kan ik een contact formulier voor u maken voor inschrijvingen.
Fiber, lichtsnelheid.
 
Spring naar forum:
Nieuw onderwerp Antwoorden
Gebruik BBcode of HTML om naar; 'Opstarten lokale glasvezel initiatieven met Glashart', te verwijzen!
BBcode:
HTML:
Vergelijkbare onderwerpen
Onderwerp Forum         Laatste bericht
Glasvezel en tv Nog niet gesorteerd : 1 15 okt 2019
Jonaz glasvezel in regio Amersfoort en Leusden. Eind 2016 ook in Soest en Baarn Waar beschikbaar, Jonaz : 1 18 jun 2016
Over Jonaz Glasvezel Algemeen over Jonaz : 1 18 jun 2016
Tweak biedt 1000Mbit glasvezel voor 54,95 Algemeen over Tweak : 1 01 jun 2016
KPN Glasvezel bevalt goed Algemeen over KPNglasvezel : 1 05 okt 2014